Spolupracujúce poisťovne

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
www.koop.sk

Generali Slovensko Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
www.generali.sk

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
www.wuestenrot.sk

Komunálna poisťovňa, a.s
Vienna Insurance Group

Štefánikova 8
811 05 Bratislava
www.kpas.sk

Union poisťovňa, a.s.

Bajkalská 29/A
813 60, Bratislava
www.union.sk

AXA pojišťovna a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu

pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
811 06 Bratislava
www.axa.sk

Groupama Garancia poisťovňa a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Miletičova 21
P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25
www.groupama.sk

Uniqa poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
www.uniqa.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk

Aegon Slovensko
generálne riaditeľstvo

Slávičie údolie
811 02 Bratislava
www.aegon.sk

Európska
Cestovná Poisťovňa

Lamačská cesta 3/A,
841 04 Bratislava
www.europska.sk

Ergo
ERGO Poisťovňa, a.s.

Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
www.ergo.sk

Colonnade Insurance S.A

Digital park II,
Einsteinova 23, 851 01
www.colonnade.sk

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám vaše telefónne číslo a preferovaný čas kontaktu a my vám zavoláme späť